سامانه آزمون آنلاین

در صورتیکه قصد راه اندازی وب سایت آزمون آنلاین را دارید، سامانه آزمون آنلاین رایان با قابلیت های فراوان بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در زیر به مهمترین امکانات این سامانه اشاره شده است:
امکانات مدیریت:
  • تعریف تعداد دلخواه آزمون
  • امکان ایجاد بانک سوالات
  • تعیین سوالات هر آزمون
  • مشخص نمودن شرکت کنندگان هر آزمون
  • ایجاد کلید آزمون
  • نمایش نتایج آزمون بصورت نمودارهای گرافیکی
امکانات شرکت کنندگان در آزمون: